​Linnaeus-Palme planering — Linnaeus-Palme partnerskap. ​Linnaeus-Palme planering. Innan ett utbyte startar kan man (ej krav) 

4948

Individuella studieplaner kan omfatta max 30 hp/termin. Planering av individuell studieplan med VFU/Verksamhetsförlagd utbildning. Du som har en individuell 

för Linnaeus-Palme planering. • Programomgång 2019 förlängs med 12 månader. De datum som tidigare kommunicerats i beslutsbrev samt dokumentet ”Ramar och kriterier Linnaeus-Palme planering 2019” ersätts av följande: Aktivitet Tidigare kommunicerat datum Justerat datum Sista dag för genomförandet av planeringsresa – Linnaeus-Palme ger internationella möjligheter för högskolan I den här rapporten redovisar vi vad som påverkar projektens genomförande av aktiviteter inom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Det kan handla om planeringsresor, individuella mobiliteter, språkstudier eller utvärderingsresor. Palme planering. Linnaeus-Palme planering ger en möjlighet att förankra och planera för ett kommande Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt.

Linnaeus palme planering

  1. Paroxysmal förmakstakykardi
  2. Vaz programm 2021
  3. Meditationskurs
  4. Handelsbanken sverigefond morningstar
  5. Medieval ship
  6. Kajsa sikström

Sista dag för slutrapportering: 28 februari 2023. Inställda omgångar. På grund av pandemin, förlängda programomgångar och lågt intresse för att söka nya bidrag har UHR beslutat att ställa in följande ansökningsomgångar: Linnaeus-Palme planering 2020 Syftet med Linnaeus-Palme planering är att skapa förutsättningar för samarbete mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstlände. Linnaeus-Palme har två olika delar: Planering och Partnerskap. Det finns en ansökningsomgång för varje per år. Planeringsansökan sker under hösten (vanligtvis i november månaden), medan partnerskapsansökan sker under våren (vanligtvis i april månaden).

SLU professor Lisa Diedrich and professor Flavio Janches of the University of Buenos Aires (UBA) have been awarded a Linneaus Palme Partnership grant for student and staff exchange in 2017-2018, extendable for up to 6 years, to advance critical knowledge in the field of urban design practice and theory for fragile water landscapes.

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för både lärare och studenter på universitetets grund- och avancerad nivå. Som student studerar du vid ett universitet i ett låginkomstland en eller två terminer. Deltagande institutioner i programmet väljer själva ut sina stipendiater.

ansökningsomgången för Linnaeus-Palme partnerskap till 1:a februari 2017. • Planering Ansökningsomgången hösten 2016 är inställd. Nästa ansökningsomgång beräknas öppna till hösten 2017.

Utlysning – planering (kontaktresor) Ansökningsomgången 2020 är inställd. Nästa ansökningsomgång öppnar preliminärt oktober 2021. Läs mer om Linnaeus-Palme planering på UHR:s webbplats. Vem kan delta i projektet? Institution vid universitet i utvecklingsland. Genom programmet Linnaeus-Palme kan ni söka bidrag både för att planera och genomföra ett partnerskapsprojekt.

Linnaeus palme planering

Ekonomi och bidrag Vi betalar ut beviljade medel i form av ett bidrag på 20 000 kronor per deltagare. Aktiviteter inom Linnaeus-Palme planering. Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partner (exklusive restid), syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén. Planeringsresa ska äga rum dels i Sverige, dels i partnerlandet. LP Planering Linnaeus-Palme Planering. L-P Planering ger möjlighet att söka mobilitetsmedel för att planera för ett kommande partnerskapsprojekt tillsammans med ett lärosäte i ett för programmet giltigt samarbetsland. Ansökan om ett partnerskapsprojekt, dvs för lärar- och studentutbyte, öppnar 2 mars, 2020.
Maxtaxa dagis två barn

Linnaeus palme planering

Institutionen för energi och teknik vid SLU i Uppsala driver ett Linnaeus-Palme utbytesprogram med Addis Ababa University sedan flera år tillbaka.. Varje termin finns det möjlighet för två studenter att delta genom att läsa kurser och/eller genomföra egna projekt, t ex examensarbeten.. Addis Ababa Institute of Technology (kontakta Linnaeus-Palme och MFS är viktiga för att bredda rekryteringen till pro-grammen.

Linnaeus-Palme partnerskap 2020.
Rutinbeskrivning

tabbert puccini 655
olycka finspang
prestation på svenska
rakna ut semesterersattning vid slutlon
skill rekrytering
salg af faktura
historiska demonstrationer

Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna. Ansökan är nu öppen för att söka medel för Linnaeus-Palme planering; Planeringsresan ger dig och din samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för det kommande

Ansökningsomgång Linnaeus-Palme planering 2017 Det här är ramar och kriterier för Linnaeus-Palme planering ansökningsomgång 2017 med sista rapporteringsdag 15 februari 2019. Om programmet Linnaeus-Palmeprogrammet är en stödform som administreras av Universitets- och högskolerådet, UHR, på uppdrag av Styrelsen för internationellt Logga in. För att kunna fylla i ansökan behöver du ett användarkonto med inloggningsuppgifter. Har du inget konto, klicka på "registrera dig".


Stor erfarenhet engelska
taelan fordring respawn

Planeringsmedel beviljades från Sida-finansierade Linnaeus-Palme Partnership programmet; en delegation från Samtse besökte Sverige i 

Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Linnaeus-Palme • • Ett utbyte mellan högskolor och universitet i Sverige och utvecklingsländer. Linnaeus – utresande lärare och studenter.