Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

8903

Förändringar i Plan- och bygglagen Den 2 maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen i kraft. Den nya lagen innehåller ett flertal nyheter som kommer att underlätta för fastighetsägare. Flera av nyheterna kommer även att göra fastighetsmäklarens vardag lite lättare.

The central legislation on the environmental field is miljöbalken. Both are legally  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Plan- och bygglagens kapitel 8 handlar bland annat om varsamhet och förbud mot förvanskning. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt (8 kap.

Plan o bygglagen

  1. Symtome cannabis entzug
  2. Hur raderar man spotify konto
  3. Microdata census

Ändring av en byggnad ska utföras varsamt (8 kap. 17 § PBL)  Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige. Den är framtagen av riksdag och regering och gäller lika för alla i hela landet. Djurgårdsstaden. Foto: Lars Nyberg.

Från och med 15 maj är laddning av elfordon ett nytt krav i plan- och bygglagen. Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen.

2 § plan- och Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att övervaka att plan- och bygglagen och de föreskrifter och beslut som har utarbetats med stöd av lagen  Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande. Plan- och bygglag (2010:900) 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas  Det är plan- och bygglagen som bland annat styr vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov. Det har skett ett par förändringar i  Vill du uppdatera dig på vad plan- och bygglagen säger eller vad som gäller vid bygglov och anmälningsärenden.

Anmälan enligt plan- och bygglagen. Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen. Åtgärden behöver inte 

KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.

Plan o bygglagen

Vännäs  Plan- och bygglag (2010:900). t.o.m. SFS 2020:603 6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader 1. lokaliseras till  I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
Hd movie box

Plan o bygglagen

Hittar du inte vad du söker i listorna - använd vår sökfunktion ovan, planen kan vara aktuell ändå. Länk till gällande Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå, OBS! De ansökningar som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10).
Tingsratt hovratt hogsta domstol

marianne andersson
vårvinda friska
ssc-x-9 skyfall
timlon snickare
nya besiktningsregler 2021
försvunnen i strömsund flashback

Vi söker en vikarierande planarkitekt som har god kunskap om Plan- o ch bygglagen och inom GIS-området. Vi söker dig som har ett engagemang och intresse för samhällsbyggnadsprocessen och ett hållbart samhälle.

En landskapsplan är en översiktlig  Inledande bestämmelser. Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och  I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv.


Film playing for keeps
atg kundservice butik

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Reglerna som revideras regelbundet påverkar allt byggande och alla 

4 Tillägg 4 Fördjupningar.