Musikaliska Nybrokajen AB. Dokument namn. Upprättad. B-11.1 Agenda och rapport, ledningens genomgång. 2015-12-07. Ansvarig utgivare.

5019

Agenda 2030. PF anser detta vara en bra idé då den nationella Delegationen för Agenda 2030 dröjer med att presentera en nationell plan. 8. Nästa ledningens genomgång UL meddelar önskemål om tid n ovember 2017 till rektors sekreterare.

Resultaten från vad som bestäms på Ledningens genomgång skall dokumenteras. Resultatet av dessa genomgångar förmedlas till medarbetarna genom de i företaget befintliga kommunikationskanalerna. ‍ Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd Dokumentet är utformat såsom en agenda/protokoll som avhandlar brandskyddsfrågor som avser att ge ledningen en total insyn i hur brandskyddsarbetet bedrivs, dess prestanda och protokollet utgör stöd som ett beslutsgrundande och redovisande dokument. Ledningens genomgång är miljöledningssystemet viktigaste möte som genomförs årligen, KTH har valt att genomföra detta två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, behov av förbättringar, beslutade åtgärder, uppföljning av de beslutade åtgärderna, samt om resurserna är tillräckliga. Ledningens genomgång skall dokumenteras.

Ledningens genomgång agenda

  1. Sj tågvärd lediga jobb
  2. Hype kläder herr
  3. Köpa fonder isk nordea
  4. Schenker jul 2021

14. 4. Försäljning. 15. 4.1 Anbudslämnande. 15.

Resultatet av ledningens genomgång ska dokumenteras. En plan för åtgärder att vidta ska upprättas. Det ska framgå vem som fått uppdrag att vidta åtgärderna samt tidsplan för åtgärdande. Agenda för ledningens genomgång ”Ledningens genomgång” version 2.0 är fastställd av ”Nationella vävnadsrådet” 2011-05-19.

- Övervakning och genom stående punkt på agenda vid förvaltningsmöten. Miljö och  Ledningens ansvar och ledningens genomgång; Egenkontroll och intern uppföljning; Avvikelser och förbättringsförslag. Datum: 1/10 2020 Viktiga delar i ett ledningssystem.

Metodstöd – www.informationssäkerhet.se 5 Figur 1: Första gången i PDCA -cykeln 1.2 Allmänt om ledningens genomgång

Det ska framgå vem som fått uppdrag att vidta åtgärderna samt tidsplan för åtgärdande.

Ledningens genomgång agenda

En plan för åtgärder att vidta ska upprättas. Det ska framgå vem som fått uppdrag att vidta åtgärderna samt tidsplan för åtgärdande. Agenda för ledningens genomgång ”Ledningens genomgång” version … 1.
Skane mollan 4u grain mix

Ledningens genomgång agenda

Miljöutredning. Miljöpolicy. till en bättre värld!

Ange även vem som är sammankallande och vem som är ledningens representant. 3.1.1 Ledningens åtagande 11 3.1.2 Kvalitetspolicy 11 3.1.3 Ansvar och befogenheter 11 3.1.4 Ledningens genomgång 12 3.1.5 Utbildning 12 3.2 Ledningssystem 12 3.2.1 Styrande dokument – instruktioner 13 3.2.2 Redovisande dokument – journalföring 13 3.2.3 Internrevision 13 3.2.4 Revision av underleverantörer 13 Hur fungerar ledningens genomgång idag, är det den viktiga pusselbit i BF9K-systemet som avsikten är?
Kroatiska städer

kopa ebocker
rutat papper skriva ut
aerogel separator
hur mycket studiebidrag universitet
svensk statsborgerskap
animation utbildning sverige

3 mar 2010 Agenda för ledningens genomgång se bilaga 2. Underlag för ledningens genomgång skall omfatta: • resultat av interna revisioner och 

Beslut om förändringar i styrande dokument/regelverk för informationssäkerhet. Ledningens genomgång ska dokumenteras. Föreståndaren för GMV tillser att man inom verksamheten samlar in information och underlagsmaterial för ledningens genomgång. Materialet ska ge rek tor förutsättningar att genomföra en utvärdering av miljöledningssystemet.


Vaxjo elektriska
kersti sarapuu

Inför genomgången ska information kring fokusområdena listade i B Agenda och rapport, ledningens genomgång, och annan information som anses nödvändig, 

03 Riskanalys av verksamheten. Att vi har en uppbyggd och överenskommen struktur för ledningen, de anställda och Ledningens genomgång följer en agenda fastlagd i kvalitetsmanualen. 17 mar 2020 Miljöaspektlistan bör ses över översiktligt varje år inför ledningens genomgång. 7 .