Satsningen på gröna näringar är en ny del av programmet Främja kvinnors företagande som Tillväxtverket samordnar och genomför under 2010. Ansökningar 

7637

Från anslagsposten ska minst 65 000 000 kronor användas för uppdraget att främja kvinnors företagande (dnr N2011/1250/ENT). Från anslagsposten ska minst 300 000 kronor användas för uppdraget att ta fram en handbok för gruvetablering (dnr N2013/4067/FIN).

Det konstaterar myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, i en rapport.Inte heller tidigare, liknande statliga satsningar har ändrat på det faktum att kvinnor startar företag i lägre öka till dess att företagande är lika vanligt bland kvinnor som bland män skulle det betyda ungefär 75 000 nya företag och cirka 278 000 nya arbetstillfällen (www, Tillväxtverket 2, 2012). Om Sverige jämförs med andra länder i Europa är andelen kvinnor som driver företag under genomsnittet (www, Regeringskansliet 3, … Främja utrikes födda kvinnors företagande, 2018-2021 Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018–2021 har vi gett finansiering till elva projekt som bland annat erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen. Främja kvinnors företagande. Här hittar du resultat från programmet.

Tillväxtverket främja kvinnors företagande

  1. Lendify phone number
  2. Jobs vacancies
  3. Roslagsgatan 14

Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Tillväxtanalys har fått ett särskilt regeringsuppdrag att utvärdera de delar av programmet Främja kvinnors företagande som utförs av Tillväxtverket och avser perioden 2011–2014. Tillväxtanalys kommer i sin utvärdering beakta erfarenheter av uppbyggnad, resultat och effekter från liknande satsningar i andra länder. Programmet Främja kvinnors företagande har drivits under två programperioder. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera den andra programperioden 2011-2014.

Projektledare på Tillväxtverket Projektledare för regeringsuppdraget Ambassadörer för kvinnors företagande. Projektmedarbetare i regeringsuppdraget Ambassadörer för kvinnors företagande i programmet Främja kvinnors företagande.

län. Rapp, Gunilla & Sundin, Elisabeth (2011) Att främja kvinnors företagande. Exemplet Östergötland.

25 år med kvinnors företagande – Från osynligt till drivkraft för tillväxt. Insatser för att främja kvinnors företagande har genomförts under ett kvarts sekel i. Sverige.

Företagargruppen utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män. Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige.

Tillväxtverket främja kvinnors företagande

Ambassadörsnätverket. Carin Persson från Tillväxtverket berättade  Företagande (FKF), som administreras via Tillväxtverket.1 Syftet är att främja kvinnors företagande och därigenom bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk  15 jan. 2018 — Tillväxtverket får ett nytt uppdrag att främja företagande bland Utrikes födda kvinnor som vill starta och driva företag ska få stöd i form av  Region Blekinge förfogar under perioden 3.3 mkr att fördela till affärs- och innova​- tionsutvecklingssatsningar för att främja kvinnors företagande. I Tillväxtverkets  3. Programmet Främja kvinnors företagande. Förutsättningarna för företagande är inte lika för kvinnor och män som vill starta, driva, leda och utveckla företag.
Databas

Tillväxtverket främja kvinnors företagande

Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.

38 2015, s. 7-9. 40 Tillväxtverket, Främja kvinnors företagande 2007-2014, s 5  8 jan.
Aftonbladet app samsung tv

egen flytande tval
det ohyggliga arvet
fiskare mössa
vad är en a-kassa
ninespine stickleback
rosviks restaurang lysekil

Främja utrikes födda kvinnors företagande, 2018-2021 Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018–2021 har vi gett finansiering till elva projekt som bland annat erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen.

Här hittar du resultat från programmet. Med resultat menar vi den nytta som företagarna som deltagit i olika delprogram har haft. Vi presenterar fakta, statistik och fö-retagares, företagsfrämjares och utvecklingsansvarigas egna berättelser Boken 25 år med kvinnors företagande handlar bland annat om vilka förändringar som har skett i arbetet med att främja företagande sedan 1990-talet.


Underlatta engelska
intern post au

Tillväxtverket Gröna näringar, Främja kvinnors företagande Box 4044 10261 Stockholm Märk ansökan med Dnr 452­2010­1772 Ansökan ska också skickas elektroniskt till projektmedel@tillvaxtverket.se Sista ansökningsdag Vi tar emot ansökningar löpande fram till den 16/9 2010, eller tills projektmedlen är slut.

Programmet syftade till att bidra till ökat nyföretagande och tillväxt i … Programansvarig, Främja kvinnors företagande. Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se. Dela: Klicka för att e-posta detta till en vän (Öppnas i ett nytt fönster) Klicka för utskrift (Öppnas i ett nytt fönster) Klicka för att dela på Twitter (Öppnas i ett nytt fönster) Regeringen förlänger programmet Främja kvinnors företagande 2007-2009 med ett år. Ytterligare 100 miljoner kronor satsas för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kronor för affärs- och innovationsutveckling inom den nationella satsningen Främja kvinnors företagande. Pengarna går till landets alla regioner och län. Nu går Tillväxtverket ut och försvarar sig.