29 aug 2012 Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster 

4043

Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster 

1 Emissionskurser ej omräknade för nyemissioner och omvänd split. 0. 1 000 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: Konstaterade kundförluster. 0,0. 0,0.

Konstaterade kundförluster ej avdragsgilla

  1. Hakberget
  2. Forskollarare till larare
  3. Orion sun
  4. Premiere pro photoshop
  5. Sverige elförbrukning
  6. Bodelningsforrattare
  7. Erbjudande willys
  8. Budget bostadsrättsförening mall
  9. Sj kundtjanst kontakt

En redovisningsenhet gör normalt en bedömning av vilka kundfordringar som är osäkra i samband med bokslutet och bokför då kostnader för befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. Konstaterade kundförluster bokförs även när det har blivit konstaterat att kundfordringar med hög sannolikhet inte kommer regleras på grund av att kunden har gått i konkurs - Befarad kundförlust. - Konstaterad kundförlust. » facit till exempel; konstaterade kundförluster » återvunna kundfordringar s p e c i e l l a h ä n d e l s e r: När företagets kund går i konkurs uppstår en konstaterad kundförlust i bokslutet. Det händer dock att företaget erhåller utdelning året efter av konkursboet. I del tre i vår serie om avdrag i enskild firma kommer vi att fokusera på juridiska och administrativa kostnader. Tyvärr kan du som företagare komma att hamna i olika rättstvister eller andra situationer som kräver juridisk rådgivning.

Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 22 % vilket innebär att räknar man med 22% på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda. Vad är det som bestämmer om en kostnad är avdragsgill eller inte?

Är det på det viset att betalningstiden har gått ut för en lång tid sedan och det är konstaterat att kunden inte har så mycket tillgångar eller av någon anledning fått indrivningar på sig utan att betalning har kunnat fullbordas, är en 6351 Konstaterade kundförluster 6352 Befarade kundförluster. c) Hur kommer årets resultat 20 13 att påverkas sammanlagt p g a dessa två kunder och med vilket belopp? Visa beräkningar och svar nedan.

Ej avdragsgill nedskrivning - 2,2 Mkr (10 Mkr x 22 %) Övriga ej avdragsgilla kostnader - 0,9 Mkr (4 Mkr x 22 %) Utnyttjat underskottsavdrag 2,4 Mkr (11 Mkr x 22 %) Ej skattepliktiga intäkter 1,0 Mkr ((4 + 0,5 Mkr) x 22 %) Redovisad skatt -11,1 Mkr Effektiv skattesats 21,3% (11,1 Mkr/52 Mkr) Svar deluppgift 5.2

Ej avdragsgilla kostnader/utgifter? Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som ett bolag inte får dra av i inkomstskattedeklarationen, dvs kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla och bolaget måste betala inkomstskatt på kostnader. Ej avdragsgilla utgifter får inte blandas ihop personalförmåner. Vad som utgör en ej avdragsgill utgift regleras i inkomstskattelagen kap. 9 Konstaterad kundförlust. Skatteverket ställer en del krav för att du ska få igenom avdraget. De vill att kundförlusten ska vara konstaterad.

Konstaterade kundförluster ej avdragsgilla

Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med  Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster i en näringsverksamhet utgör skattmässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.
Humle plante giftig

Konstaterade kundförluster ej avdragsgilla

72. och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller Konstaterade kundförluster uppgick till 0 (0) Tkr. Ledningen bedömer.

Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de  Kundförluster kan antingen vara befarade eller konstaterade.
Jan stenvall huskvarna

skor med extra bred läst
creandum
bra nyckeltal for foretag
leksaksaffär nyköping
prästgatan 16 helsingborg
socialt ansvarstagande

Ej avdragsgilla kostnader – T.ex. representation över schablongränsen, föreningsavgifter, viss sponsring, förseningsavgifter, vissa nedskrivningar och kostnadsräntor på bolagets skattekonto.

Ett tillvägagångssätt för att minimera osäkerheten av en fordran är att redan innan fordran uppstår ta en kreditupplysning på kunden för att bedöma dennes kreditvärdighet. + ej skattemässigt avdragsgilla kostnader - ej skattepliktiga intäkter = skattemässigt resultat Vilka kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla framgår av bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) och om en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill så anger vi det här när enskilda affärshändelser beskrivs.


Vanersborg bandy arena
dia das maes

Under 2015 har de finansiella parametrarna enligt avtalet ej EJ AVDRAGSGILLA POSTER. –59. –38. –22. – KONSTATERADE KUNDFÖRLUSTER. –971.

Beräkningen utförs och Ej avdragsgilla kostnader. 72. -.