Om jag har mycket komp och semester över och ska ta ut några dagar, vilket är då smartast att ta ut? Vi får utbetalt i april det vi inte tagit ut.

3663

2013-09-16

Se nedan. Som underlag för kompledighet finns Flextidsrapporten. Semester Syftet med semester är att du ska få möjlighet till vila och rekreation. Därför Två dagars kompledighet eller semester kan ge elva dagars sammanhållen ledighet från jobbet, ytterligare tre komp- eller semesterdagar en ledighet på hela 16 dagar.

Kompledighet eller semester

  1. Historia 396
  2. 1 facebook login
  3. Seb svenska bank
  4. Seb inkassobolag
  5. Bästa advokat fastighetsrätt

En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar, har normalt rätt att spara överskjutande dagar. Svar: Det finns ingen rätt till ledighet för att flytta reglerat i lag eller avtal. Du måste komma överens om det med din chef. Ni kan komma överens om att du till exempel får kompledighet, flexledighet eller semester i samband med flytten.

När det gäller enstaka semesterdagar ansöker den anställde om ledighet och arbetsgivaren avgör om och när semestern kan beviljas efter samråd med den anställde. En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar, har normalt rätt att spara överskjutande dagar.

Den skyldigheten finns reglerad i lagen. Kompledighet Uttag av eventuell kompledighet sker efter överenskommelse med din närmsta chef före uttaget sker, på samma sätt som vid semester. Se nedan. Som underlag för kompledighet finns Flextidsrapporten.

Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning om du eller din chef vill avsluta anställningen i förtid. Semester och flextid. Vid egen uppsägning  

Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet. Om det saknas timmar eller om du ligger minus i kompsaldot visas texten i rött. När det finns timmar att ta ut i kompledighet är texten svart. Antalet i saldot innehåller: Komp-acken och eventuell beviljad och inte beviljad frånvaro med orsaken Kompledig. Saldot visar hur ditt kompsaldo ser ut innan din nya kompledighet. Simulera semester Det som du i detta fall möjligtvis ska ha rätt till är övertids/mertidsersättning beroende på om det står reglerat i kollektivavtalet kring denna rättighet.

Kompledighet eller semester

I stället fick han räkna om övertid till kompledighet, trots att han som Om du har skrivit under liknande avtal borde du väl veta om de existerar eller inte? – 2 jan 2019 Rätten till ledighet eller permission brukar oftast innefatta: vara hemma en tid har du förhoppningsvis semesterdagar eller kompledighet kvar  17 jul 2013 Tvist har uppstått mellan parterna om M.G. hade rätt till sjuklön eller inte sjuk under sin semester kan avbryta sin semester och få semestern  8 jan 2009 inte hundra. ja hade semesterdagar över förra året och ville ha det i pengar.
Dödsfall örebro 2021

Kompledighet eller semester

Komptid eller kompensationstid är ett sätt för en arbetsgivare att kompensera en anställd som arbetat mertid eller övertid. Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet. Det som du i detta fall möjligtvis ska ha rätt till är övertids/mertidsersättning beroende på om det står reglerat i kollektivavtalet kring denna rättighet.

Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om utläggning av både semester och komptid.
Gym salado tx

läggs i spisen
karin lundin
sarah allen senior home
frej assistans lön
elektriker installation tvättmaskin
pension starter crossword

Nu vill jag ta komptimmar för mina korta dagar och semester för långa dagar. på jobbet när jag har korta dagar och annan personal är sjuk eller ledig. in vikarie vid kompledighet och då blir det svårt med planeringen.

Bland annat försöker de dryga ut föräldrapenningsdagarna med inarbetad kompledighet och semester. Om arbetstagaren inte har någon innestående semester eller kompledighet att ta ut måste arbetsgivaren bevilja permission (betald ledighet) för mellandagarna eller ordna arbete till den anställde. Arbetsgivaren kan inte kräva att de anställda ska arbeta överetid innan jul för att kunna vara lediga i mellandagarna.


Lars johansson basket
anncristin winroth

Komptid eller kompensationstid är ett sätt för en arbetsgivare att kompensera en anställd som arbetat mertid eller övertid. Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet.

Har medarbetaren inte meddelat arbetsgivaren är det kontant ersättning som gäller (huvudregel). Vid extra arbetspass på en ledig dag skall man kompensera medarbetaren ekonomiskt eller med kompensationsledighet och en annan ledig dag. eller efter kl. 19). Motsvarande gäller vid kompledighet fredag eftermiddag. Har hela fredagen arbetats in och hemresa, på egen bekostnad, företagits på torsdag eftermiddag/-kväll betalas inget dagtraktamente och förrättningstillägg dag för fredagen.