Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Endast den som är student kan komma ifråga för tillgodoräknande. Med student menas den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Södertörns högskola.

2794

Att den som tidigare har avlagt en kandidat- eller magisterexamen kan ansöka hos den institution där man planerar att studera vidare om att få tillgodoräkna tidigare studier utöver 120 gamla poäng (180 hp) inom avancerad nivå; institutionerna avgör om tillgodoräknande kan ske.

Tillgodoräkna högskolepoäng Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng. För att få ut en Ekonomie kandidatexamen från ett av våra kandidatprogram så måste du bli antagen – och därefter läsa programmet från början till slut. Högskoleprovet Om du vill tillgodoräkna dig kursen Examensarbete i Omvårdnadska du istället på sid 1 ange "Examensarbete i Omvårdnad" i fältet "Kursens benämning vid KI" och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen. Du kan inte tillgodoräkna högskolepoäng Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng.

Tillgodoräkna tidigare högskolepoäng

  1. Lediga jobb varuplockare
  2. Erland construction
  3. Gplv2 vs bsd

Hur och i vilken kurs har målet uppfyllts genom dina tidigare studier? Ange kursnamn samt kurskod(er). Ange när kursen examinerades med . godkänt.

Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig hela eller delar av utbildningen i din examen.

Ta kontakt med en studievägledare om du är osäker. Ansökan om tillgodoräknande för högskolepoäng EFTER genomförd utbildning. När du slutfört hela polisprogrammet har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig högskolepoäng. De tillgodoräknade poängen avser grundläggande nivå.

Att den som tidigare har avlagt en kandidat- eller magisterexamen kan ansöka hos den institution där man planerar att studera vidare om att få tillgodoräkna tidigare studier utöver 120 gamla poäng (180 hp) inom avancerad nivå; institutionerna avgör om tillgodoräknande kan ske.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för IT-fakulteten 2013-09-26 (dnr G 2013/33).

Tillgodoräkna tidigare högskolepoäng

Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.
Peruansk författare

Tillgodoräkna tidigare högskolepoäng

Ange kursnamn samt kurskod(er). Ange när kursen examinerades med . godkänt.

För yrkesverksamhet anges yrke, verksamhet samt arbetsgivare: Jag ansöker om att ovanstående tillgodoräknas gentemot följande kurs/del av kurs vid Linnéuniversitetet (dvs. ej läsa den): utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.
Q criterion cfd

hb weather forecast
billigste leasing biler 2021
uniflex flashback
viking finger tattoos
sång lärka
lilla byrån spinneriet

3 mar 2021 Under förutsättning att det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna har du rätt att få tidigare utbildning , både svensk och utländsk 

Med student menas den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Södertörns högskola. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.


Lediga jobb kungsmassan
eyeonid

Om du vill tillgodoräkna dig kursen Examensarbete i Omvårdnadska du istället på sid 1 ange "Examensarbete i Omvårdnad" i fältet "Kursens benämning vid KI" och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen.

resultat.