32 sidor · 1 MB — sätt till internationella frågor ska integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Universitets och högskolerådet stöder skolans uppdrag genom att främja 

4284

32 sidor · 1 MB — sätt till internationella frågor ska integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Universitets och högskolerådet stöder skolans uppdrag genom att främja 

På Kulturskolan arbetar lärare som undervisar i olika typer av instrument, sång, dans, teater och film. Personalen på kulturskolan. 2 mars 2021 — Blanketter förskola och skola · Läsårstider, lov och ledighet Styrdokument · Håll Sverige Rent Olika former av barnomsorg. Visa eller göm  21 nov. 2019 — Skolorna har gemensam värdegrund, pedagogisk grundsyn och arbetssätt. Högbyskolan Vi har även olika forum där delaktighet står i fokus:. 18 mars 2021 — Vi arbetar också mycket med att våra elever ska känna sig trygga och att miljön i skolan genomsyras av respekt och ansvarstagande.

Skolans olika styrdokument

  1. Excel dokument passwort vergessen
  2. Crediting an expense account

Genom styrdokumenten anger staten kunskapsmålen för skolans undervisning. Nationalism i skolans styrdokument En analys av nationalism i styrdokumenten för den frivilliga skolformen i Sverige 1935-2011 Phillip Molin-Wilkinson och Roger Edrenius Handledare: Martin Karlsson Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan Vårterminen 2017 till olika skolor och att skolorna tar emot barn från många förskolor. Framväxten av fristående förskolor och skolor har också på flera håll medfört en minskad kontakt mellan verksamheterna. Sammantaget har förutsättningarna för att ge alla barn den övergång mellan verksamheterna som styrdokumenten förordar försämrats. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a.

-Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar i historia och nutid, Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och​ 

Värdegrund. Styrdokument Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar. De finns nu samlade på en och samma plats och webbplatsen uppdateras efter hand med nya eller uppdaterade dokument.

Här hittar du fakta om Olaus Petriskolan, vår vision, information om internationella samarbeten med mera . Här finns även länkar till våra blanketter, planer och styrdokument.

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Skolans styrdokument är främst Skollagen, men även läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37), läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), läroplanen för gymnasieskolan samt de olika ämnenas ämnes- och kursplaner (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261). De ligger till grund för skolans uppdrag och verksamhet. Vid en Syftet med detta arbete är att ge en beskrivning av skolans olika styrdokument, visa vad de innebär och vad de styr i skolans verksamhet, samt på vilken nivå denna styrning genomförs. Jag vill förtydliga mina resultat genom att förankra det i den läroplansforskning som finns i området angående styrdokumenten i skolan. Fem olika sätt att läsa skolans styrdokument. I en nyligen utkommen bok med titeln ”En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman” skiljer jag på fem olika sätt att läsa skolans styrdokument: sagoläsning, läsning utifrån egenintresse, icke-läsning, läsning för att söka intentioner och läsning för att rekonstruera texternas tillkomst.

Skolans olika styrdokument

I kommunen finns det både styrdokument som är lagbundna och rättsligt bindande, exempelvis föreskrifter och vissa taxeuttag, men även en hel Kvalitet och styrdokument. Det betyder att lärarna lär av varandra på skolan men också att lärare från olika skolor byter kunskaper och inspiration mellan varandra. Därför finns också olika typer av träffar mellan lärargrupper i de kommunala gymnasieskolorna. Under sommaren har läro-, kurs- och ämnesplaner uppdaterats och på denna sida hos Skolverket finns länkar till dokument som visar på vilka ändringar som är fastställda i de olika styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Under 2017 kommer förskolans läroplan att revideras och digital kompetens kommer att arbetas in i den reviderade läroplanen. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
European heart journal

Skolans olika styrdokument

Kopplingar till skolans styrdokument. 1. strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. För åk 7-9 nämns följande: ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker.

14 okt. 2019 — Deras nuvarande roller i skolan leder till fragmentisering av undervisningen, så handlar det inte om en översyn av läroplanens funktion som styrdokument. Journalister och andra har hotats av olika drev på sociala medier.
Spolarna pris

betonmixer huren
hur mycket salt ska man ata
administrationskostnader konto
skilsmässa genom tiderna
skatt pa trafikforsakring

Styrdokument. Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar. De finns nu samlade på en och samma plats och webbplatsen uppdateras efter hand med nya eller uppdaterade dokument.

På skolan arbetar vi med digitala verktyg. Eleverna på  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel skollagen, förordningar, ska följas.


Nationalekonomi distans halvfart
byggnadsvard ostergotland

Kultur i förskola och skola. Verksamheten ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer​ 

1. Ämnets syfte strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser i skolans styrdokument Motsägelser och motsättningar i talet om estetik, medier, mångkulturalism och kulturarv Magnus Persson The aim of this article is to critically analyse how the postmodern so called ‘cultural turn’ has influenced thinking on culture, media, aesthetics and the arts in current Swedish school curricula.