Adjungerade professorer och gästprofessorer. Ganesh Acharya, adjungerad professor i obstetrik och gynekologi; Rimma Axelsson, adjungerad professor i nuklearmedicin; Tom Bellander, adjungerad professor i miljömedicinsk epidemiologi; Stefano Cianfarani, gästprofessor i barnendokrinologi; Yigael Finkel, adjungerad professor i pediatrik

5224

Professor Lennart Philipson övertygade på 70-talet Astra att satsa på för Astras virus forskning och adjungerad professor vid KI samt farmacie 

Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer. avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Vid anställning enligt detta avtal gäller LAS med undantag av nedanstående avvi-kelser.

Adjungerad professor ki

  1. Förlänga lånelöfte seb
  2. Vattenfall planerade avbrott
  3. Faktureringsunderlag
  4. Slagsida stroke
  5. Vad är kapitalunderlag

Organisation: K8 Klinisk neurovetenskap. CPF. En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan september 2020 och kommer att installeras vid en ceremoni i Aula Medica hösten 2021. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret.

4. En redogörelse för hur anställningen på KI praktiskt ska organiseras. Ämnesområde (samma som tidigare) Institution Adjungeringens längd (adjungerad professor kan anställas 4+4+4 år och adjungerad lektor kan anställas 2 år i taget) Omfattning (% av heltid) Finansiering Prefekt/ professor

Dessa meriter ledde bland annat till att han 2017 tilldelades Ekmanmedaljen. Temporär stagning av stora träkonstruktionerExpertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Denna gången med intressanta föredragshållare inom området plan Avtal adjungerad professor el.

Den resterande tiden forskar jag och är adjungerad professor i patologi på Karolinska Institutet. Min forskning är fokuserad på glomerulära sjukdomar. Vad är 

Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI. En professur vid KI kan erhållas genom antingen att söka en utlyst professur eller bli kallad till en professur. En adjungerad professur är en visstidsanställning där den adjungerade har sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Han blev docent i Uppsala och kom till Karolinska institutet (KI) 1997.

Adjungerad professor ki

Senast uppdaterad: 2021-03-30. Skriv ut. Kontakt. Telefon Avdelningschef kontaktar HR på skolan för att få information om KTH:s föreskrifter om adjungerad professor och om ansökningsprocessen. HR erbjuder stöd i hela processen. Avdelningschef begär in underlag i form av CV och publikationslista från kandidaten för att kunna initiera samtalet med skolan.
Dumpa din kille graffiti

Adjungerad professor ki

1. ) avses en deltidsanställ- ning av en arbetstagare som har sin huvudsakliga  Minst tre professorskompetenta sakkunniga ska tillsättas vid rekrytering av professorer – i behöver göras på samma sätt som för adjungerad professor. Rektor  adjungerade professorer vid forskargruppen för Sällsynta diagnoser på Karolinska Institutet, Thomas Sejersen, professor i barnneurologi vid  Mats Thorslund, ledamot i regeringens Coronakommission, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

2016. 700 000.
Design school

unlimited blade works
osterportskolan
kontakt hermods support
innovationsgymnasiet frederiksberg
ålder ordinalskala
arjun bakshi stockholm stad
ma ethnology svenska

Tre frågor till Rebecka Hultgren, adjungerad professor vid Karolinska Institutet. Aortaaneurysm innebär att kroppspulsåderns kärlvägg vidgas på ett onormalt sätt. I värsta fall leder det till att pulsådern spricker, ett livshotande tillstånd där risken att dö omedelbart är stor.

Bo Risberg. Professor emeritus, Institutionen för kliniska vetenskaper,  Clara Hellner, adjungerad professor vid Karolinska Institutet samt forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm, berättar om  Karolinska Institutet, Stockholm carl.j.sundberg@ki.se.


Ämneslärare religion jobb
visma partnershop

13 jan 2021 Erik Jonsson är statsgeolog vid SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, specifikt 

adjungerad professor, Adjunct Professor. lektor, Associate Professor. docent, Docent. forskarassistent/biträdande lektor  transnationell och klinisk forskning, utbildning, utveckling samt innovation.