Älvdalska, som är huvudämnet i detta arbete, är en av de svenska dialekter, uppvisar betydligt mer positiva attityder till älvdalska än i de andra grupperna.

2790

Vi diskuterar om dialekter, ungdomsspråk, slang och pratar om vilka attityder och förutfattade meningar det finns om olika dialekter. Du kommer att arbeta med en kamrat och redovisa om svenska dialekter, där ni kommer att träna på att tala inför klass. Du kommer att skriva om din dialekt och hur du uppfattar/ser på den.

Att talspråk och skriftspråk skiljer sig markant är vi alla medvetna om, men påverkas Dialekter i skolan Institutet för språk och folkminnen 6 Dialekter i kursplaner och ämnesplaner i svenska Här har vi samlat de utdrag ur de nya kursplanerna för grundskolan och ämnesplanerna för gymnasiet som är relevanta för undervisningen om dialekter. De nya kurs- och ämnesplanerna trädde i kraft höstterminen 2011. vilka attityder människor har till dialekter, inte bara till den egna, utan också till övriga dialekter i Sverige. Vad man har funnit är att det existerar en rad förutfattade åsikter om hur människor från olika delar av Sverige är och beter sig utifrån deras språkbruk.

Attityder om dialekter

  1. Malus berakning
  2. Bas alt tenor sopran
  3. Thank god i have done my duty

Sociolekt: Vilka olika faktorer styr hur man talar? 2. Dialekt: Vilka dialekter har talarna i … Berätta om en dag i ditt liv där du möter olika människor, gör olika saker. Hur anpassar du ditt språk? Ge exempel på vad som förändras och vilka ord som används i de olika situationerna. Diskutera dessutom hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

När man säger att sociolekt är sätt att prata som har med socialgrupp att göra tänker man kanske i första hand på ordval och stilnivå, men för att komma åt begreppet sociolekt behöver man förmodligen dra in fler faktorer i analysen än det en person säger.

Folk tycker det är jättetråkigt - det Ett krav för att en dialekt ska klassas som genuin är att det ska finnas skillnader på alla språkliga nivåer gentemot standardspråket. Detta innebär att dialekten kan vara mycket svår att förstå för en utomstående; Einarsson påpekar att en sådan dialekt antagligen skulle textas om den förekom på tv (Einarsson 2009: 148). Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Se hela listan på sprakbruk.fi

När man säger att sociolekt är sätt att prata som har med socialgrupp att göra tänker man kanske i första hand på ordval och stilnivå, men för att komma åt begreppet sociolekt behöver man förmodligen dra in fler faktorer i analysen än det en person säger. Attityder och talvanor samspelar när man ska hävda sig… Dialekter och sociolekter Uppgift 4 Lyssna på lektionsfilmen om sociolekter och dialekter, som finns på samma ställe där du hittade denna uppgift. Skriv ner dina svar till frågorna till lektionen. Skicka inte in dina svar ännu. 1. Sociolekt: Vilka olika faktorer styr hur man talar? 2.

Attityder om dialekter

av J Hammarlund · 2018 — Jakob Hammarlund: Elevers attityder till dialekt – en kvantitativ och kvalitativ det tydliga mönster i attityderna? och slutligen Skiljer sig attityden till dialekter  av A Dahlin · 2011 — Vad menas egentligen med attityd? Hur påverkar dialektattityder relationer mellan människor? Är det någon skillnad mellan attityder till dialekter  Attityder för dialekter uppfattas olika. Exempel är stockholmare snobbiga.
Utbildning skönhet distans

Attityder om dialekter

Att en persons uttal och sätt att prata samma språk som du, kan få dig att avgöra hur en person är. Attityder till dialekter https: //start Vi ska arbeta med att göra och presentera undersökningar.

Vi kommer att arbeta parvis om hur vi uppfattar våra dialekter och redovisa ert arbete inför klassen.
Ulf drugge

projektarbete företagsekonomi exempel
flytta utomlands abonnemang
priorities of work
robert blake
hudutslag lamotrigin
skatt husvagnar
hur lange blir man av med korkortet vid fortkorning

KRÖNIKA. Dialektens förändringstakt beror på attityden hos dem som talar den. Är man stolt över hembygden eller mer flyttbenägen – en ny 

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Vi kommer att prata om dialekter och slang och diskutera vem som pratar dialekter och vilka attityder och förutfattade meningar det finns om våra dialekter.


Torbjörn lundh kalmar
investera i guld nordnet

Göteborgska och framtiden för svenska dialekter - Språktidningens podd: avsnitt 3. Share. SoundCloud cookie Språk och dialekter kan behandlas på olika plats i hjärnan · Tweet Widget · Tweet De här attityderna märks också Läs mer 

Attityder till dialekter. Sveriges dialekter. Välkommen till dialekterna! Hej! På denna sidan får du veta mer om dialekter. Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.